Wetenschappelijk onderzoek

De DBC-methodiek wordt als sinds vele jaren en in 22 landen uitgevoerd en is wetenschappelijk onderbouwd.

Wetenschappelijk onderzoek

Uit studies die DBC in vakbladen publiceerde blijkt de werkzaamheid van het concept: significante pijnafname, afname van beperkingen en verlaging van arbeidsverzuim. De restverschijnselen en het arbeidsverzuim zijn na onze behandelingen lager. Tienduizenden cliënten zijn wereldwijd veilig behandeld zonder complicaties. Soms ontstaat in de eerste fase van behandeling enige spierpijn die snel weer verdwijnt. 

Uit onderzoeken blijkt de effectiviteit: 

Pijn, welbevingen, mobiliteit en kracht

Een 12 weekse DBC behandeling bij cliënten met lage rugpijn, zorgde voor een significante vermindering van pijn en verbetering van psychisch welbevinden. Bij 80% verbeterde kracht en mobiliteit. (Härkäpää and Taimela 1996 / Taimela and Härkäpää 1996)

Pijn en rugbeperkingen

In een gerandomiseerde en gecontroleerde studie is de duurzame werkzaamheid van de DBC behandeling aangetoond een jaar na afloop van het programma. De controlegroep kreeg conventionele fysiotherapie en hier waren geen verbeteringen zichtbaar. (Kankaanpää et al. 1999)

Chronische nekpijn

In een prospectieve gerandomiseerde studie is aangetoond dat het DBC programma effectiever is in termen van pijnvermindering en functieherstel dan oefeningen geadviseerd door een conventionele fysiotherapeut. (Taimela et al, 2000)

Lange termijn effecten

Twee groepen werden twee jaar na afloop van het programma gemeten. De eerste groep bleef fysiek actief trainen en de andere groep niet. Meer dan 80% van de actievelingen en 50% van de inactieve groep had niet meer verzuimd op het werk. Pijnvrije cliënten bleken vaker te blijven bewegen. (Taimela et al. 2000).

Uit DBC-gegevens blijkt bovendien dat het ziekteverzuim van cliënten tijdens het programma al daalt met gemiddeld 18 dagen! Voor een verzekeraar analyseerden we de behandelingen bij rug-, nek- en schouderklachten. Daaruit bleek dat 68% van de cliënten voorafgaande aan het programma volledig arbeidsongeschikt was. Na afloop was slechts 9% nog niet aan het werk.

Kwaliteit waarborgen

Keurmerk 'Blik op werk'

DBC Re-integratie heeft het keurmerk van Blik op Werk. Jaarlijks vindt hiervoor een audit plaats. Deze audit bestaat uit 2 onderdelen: een tevredenheidsonderzoek onder onze cliënten en opdrachtgevers, en een audit op een vestiging. In de audit wordt door een externe partij getoetst op welke wijze wij onze kwaliteit en processen hebben geborgd. Daarnaast bekijken zij hoe wij ons conformeren aan de wet & regelgeving rondom o.a. privacy. Op een auditdag worden, naast de directie, meerdere professionals van DBC bevraagd. DBC scoort een 8,2 en behaalt 3 van de 4 sterren.   

Doorlopend onderzoek

DBC heeft in 2016 opdracht gegeven aan het onafhankelijke adviesbureau Q-Consult om doorlopend onderzoek te doen bij cliënten, welke door toedoen van een ongeval bij ons in behandeling zijn. Het doel is om te meten welke bijdrage het programma van DBC levert op gebied van herstel van het arbeidsvermogen, doorlooptijden en klanttevredenheid van cliënten in het dossier (ook mbt de rol van de verzekeraar). Achmea en Delta Lloyd hebben zich verbonden aan dit onderzoek. Daarnaast worden de dossiers van andere verzekeraars ook meegenomen in het onderzoek om vergelijkingsmateriaal te hebben.