Revalidatie

U hebt al langere tijd last van pijn of klachten aan uw bewegingsapparaat en uw klachten nemen niet of nauwelijks af ondanks de optimale zorg van uw huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut. Middels poliklinische revalidatie kunnen wij u weer op gang helpen.
Poliklinische revalidatiezorg

DBC Revalidatie is sinds 2010 gevestigd als poliklinische revalidatiekliniek in Amersfoort, Enschede, Heerenveen en Groningen. De poliklinische revalidatiebehandeling van DBC Revalidatie is gericht op gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en zorg. Uitgangspunt hierbij is dat maatschappelijke participatie in grote mate bijdraagt aan de gezondheid van mensen. De resultaatgerichte poliklinische revalidatiezorg wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team van behandelaars onder verantwoordelijkheid van revalidatieartsen.

Voor wie?

De poliklinische revalidatiebehandeling is bedoeld voor patiënten met chronische pijn, chronische vermoeidheid en chronische klachten aan het bewegingsapparaat. Patiënten komen in aanmerking voor deze revalidatiezorg na een verwijzing door huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Verwijzing vindt plaats als de klachten een continu en progressief verloop hebben, er sprake is van multi-causaliteit (co-morbiditeit) en de klachten tenminste 3 maanden hebben aangehouden. Hierbij hebben eerdere behandelingen in de eerste en tweede lijn niet het gewenste resultaat opgeleverd. De revalidatie-arts stelt vervolgens de revalidatie-indicatie en de revalidatie-behandelingsindicatie vast. Het revalidatieconcept is niet bedoeld voor patiënten met een op de voorgrond staand psychiatrisch beeld, verslaving of suïcidaliteit.

 

Behandeling

Om in aanmerking te komen voor diagnostiek, als onderdeel van de poliklinische revalidatiebehandeling, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Elke behandeling begint met een aantal testen en onderzoeken. Indien nodig wordt het onderzoek uitgebreid met aanvullend medisch specialistisch onderzoek. Na akkoord bij indicatiestelling door de revalidatiearts en na ondertekening van de behandelovereenkomst kan er met de revalidatiebehandeling gestart worden.

Behandelduur

De poliklinische revalidatiebehandeling duurt in totaal 16 weken. Bij aanvang van de behandeling krijgt u een planning voor een aantal weken. Zo weet u op voorhand wanneer u bij ons verwacht wordt. Gemiddeld bent u 10 tot 15 uur per week gedurende uw traject twee tot drie dagdelen in ons expertisecentrum.

Kosten 

De prijs voor onze behandeling wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). DBC Revalidatie heeft daar niets over te zeggen. Voor de behandeling krijgt u – afhankelijk van de duur van de behandeling – van ons een of meerdere volledig gespecificeerde facturen, die precies weergeven welk zorgproduct wordt gefactureerd, welke behandel­min­uten u heeft gehad en tegen welke vergoeding.

Vergoeding

Op grond van de Zorgverzekeringswet dient elke zorgverzekeraar de poliklinische revalidatiebehandeling te vergoeden. U hoeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering te hebben. Zoals bij alle specialistische zorg welke vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet, is ook bij de poliklinische revalidatiebehandeling het wettelijk verplichte eigen risico van toepassing. 

Eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg, is op onze behandeling de ‘eigen risico regeling’ van toepassing. Er kan door uw zorgverzekeraar jaarlijks aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico, voor zover u dit nog niet heeft verbruikt. Wanneer uw behandeling zich uitstrekt over twee verschillende kalenderjaren, bestaat de mogelijkheid dat uw verzekeraar voor beide jaren uw eigen risico aanspreekt. Of dit zo is, zullen wij voor aanvang van de behandeling met u doornemen.

Voor verwijzers

U kunt op diverse manieren een patiënt naar DBC Revalidatie verwijzen voor een poliklinische revalidatiebehandeling.

Aanmeldformulier

U kunt een aanmeldformulier downloaden en uitprinten. Vervolgens kunt u het volledig ingevulde formulier naar ons mailen, posten of faxen:

  • E-mail: ciranhoofdkantoor@dbc.nl
  • Post: Pantheon 22a, 7521 PR Enschede
  • Fax: 053-5374456


Vergeet s.v.p. niet alle velden in te vullen. Wij nemen na de aanmelding direct contact op met de patiënt om een afspraak in te plannen voor een informatiegesprek. Vervolgens wordt een afspraak voor de intake (diagnostiek) ingepland.

Zorgdomein 

Voor huisartsen is er de mogelijkheid om te verwijzen via de Zorgdomein applicatie in het patiënten-registratie software programma. Bent u nog niet aangesloten bij Zorgdomein Nederland, dan kunt u bellen met 020-4713817 voor meer informatie.

 

Wilt u meer informatie of een advies?

Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Uw bericht is succesvol verzonden.