Geaccrediteerde nascholing chronische pijn: “van lijden naar leiden”

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert DBC Revalidatie bij de vestiging Heerenveen de geaccrediteerde nascholing 'Poliklinische revalidatie in de praktijk'.

In Nederland leven naar schatting meer dan 2 miljoen mensen aan chronische pijn (Breivik, 2006). Het gaat hierbij om zowel verklaarde pijn, zoals pijn bij reuma, als om onverklaarde pijn. Vooral bij deze laatste groep is het moeilijk om een duidelijke diagnose te stellen en een adequate behandeling. In de laatste decennia is een multidisciplinaire benadering vanuit de toegenomen wetenschappelijke kennis de standaard voor het behandelen van chronische pijn geworden, zowel binnen de eerstelijnszorg als in de tweede en derde echelons. Echter, het ontbreken van de specifieke kennis in de klinische praktijk over het multidisciplinair diagnosticeren en behandelen van chronische pijn is tot nu toe vaak een struikelblok

 

Leerdoel

  • Kennis van theorie over lichamelijke mechanismen bij chronische pijn
  • Toepassen van deze kennis in de dagelijkse klinische praktijk
  • Kennis over de organisatie van behandeling van chronische pijn in Nederland en de eigen rol daarin.

 

Datum, tijd en locatie

  • vrijdag 20 oktober 2017
  • van 14.00 uur – 18.00 uur   
  • DBC Revalidatie locatie Heerenveen

 

Accreditatie : 4 punten voor alle artsen (ABAN) en 3 punten voor POH-GGZ (LV POH GGZ)

 

Aanmelden

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar nascholing@dbc.nl o.v.v. nascholing Heerenveen. Wij verzoeken u hierbij uw naam en uw BIG nummer te vermelden. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw aanmelding en een routebeschrijving.

Aan deze nascholing zijn geen kosten verbonden.

Op woensdag 8 november a.s. wordt er een nascholing georganiseerd in Enschede. Nadere informatie volgt binnenkort op onze website.

Het inzetten van deze nascholing betekent naast kennisoverdracht tevens een mooi contactmoment om met elkaar kennis te maken. In juni 2017 is DBC Revalidatie gestart met de uitvoering van het pijnrevalidatieconcept van ORTIUS. Afgelopen jaar hebben wij in samenwerking met MC Groenewoud, Revalis en Symphony Revalidatie ORTIUS opgericht en het concept ontwikkeld. Dit vloeit voort uit een gezamenlijke visie en missie op het gebied van pijnrevalidatie en het verbeteren van de pijnzorg en de organisatie daarvan in Nederland. ORTIUS heeft een WTZI-erkenning en is hiermee een instelling voor medisch specialistische revalidatie  voor patiënten met complexe chronische pijn en pijnvermoeidheidsklachten. De pijnrevalidatie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor patiënten resteert alleen het jaarlijkse verplichte eigen risico. ORTIUS heeft 8 vestigingen in Nederland waaronder Amersfoort.