Werkgever

Herstel en terugkeer na een ongeval is een complex proces waarbij talloze factoren een rol spelen. Met onze wetenschappelijke onderbouwde methodieken en geavanceerde apparatuur maken we het inzichtelijk, meetbaar en voorspelbaar. Daardoor kunnen we ook werkgever, bedrijfsarts en arbeidsdeskundigen genuanceerd en transparant meenemen in de voortgang. Die duidelijkheid helpt alle betrokkenen om gericht en effectief een bijdrage te leveren aan herstel en terugkeer naar werk.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

DBC gelooft dat gezamenlijke verantwoordelijkheid de sleutel tot snel en duurzaam herstel. Bij leidinggevende en HR-managers zien wij dat zij steeds meer aandacht hebben voor een zorgvuldig en effectief verzuim- en preventiebeleid, waarin wij bijdragen aan de realisatie daarvan. Onze cliënten stimuleren we om zorgvuldig met zichzelf om te gaan, om te werken aan hun lichaam en aan hun zelfbewustzijn. Onze verantwoordelijkheid is het aanbieden van een meetbaar effectief behandelprogramma.

Arbeidsverzuim kan complexer worden wanneer uitval door toedoen van een (arbeids)ongeval is ontstaan. Wij zijn goed op de hoogte van de wet -en regelgeving en kennen het speelveld van Letsel. Wij informeren werkgevers op welke wijze zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in het herstel en hoe mogelijk de re-integratiekosten middels regresrecht (of loonregres) kunnen worden verhaald op de aansprakelijke verzekeraar.

Werk is onmisbaar

'Terug naar werk' is ons primaire doel. Want weer aan het werk kunnen is het ultieme bewijs dat het beter gaat. En duizenden gevallen en studies bewijzen dat werk vervolgens helpt om het herstel verder te versnellen. Het oppakken van het leefritme, een gevoel van voldoening, afleiding, waardering - allemaal onmisbaar voor maximaal herstel. Voor DBC is terugkeer naar het werk dus doel en middel tegelijk.  

Alle onze programma's zijn gericht op herstel van arbeidsvermogen en reductie van schadelast voor alle betrokken partijen.

Download hier de brochure voor meer informatie over onze specifieke aanpak bij verzuim in arbeid door een ongeval.