Werkgever

Als een medewerker door lichamelijke en mentale klachten zijn werk niet meer goed kan doen komt dat hard aan. De druk op collega’s wordt groter om nog maar niet te spreken van de organisatorische en financiële consequenties. Klachten aan het bewegingsapparaat kunnen langdurig zijn en de oorzaak complex. DBC behandelt en begeleidt al jaren mensen met langdurige klachten die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid

DBC gelooft dat gezamenlijke verantwoordelijkheid de sleutel tot snel en duurzaam herstel. Bij leidinggevende en HR-managers zien wij dat zij steeds meer aandacht hebben voor een zorgvuldig en effectief verzuim- en preventiebeleid, waarin wij bijdragen aan de realisatie daarvan. Onze cliënten stimuleren we om zorgvuldig met zichzelf om te gaan, om te werken aan hun lichaam en aan hun zelfbewustzijn. Onze verantwoordelijkheid is het aanbieden van een meetbaar effectief behandelprogramma.

 

Functieherstel staat centraal

In dit behandelprogramma worden fysieke en mentale aspecten geïntegreerd, waardoor herstel en arbeidsreintegratie duurzaam wordt. Wij bieden functionele oefeningen die het lichaam versterken en we leren mensen om te gaan met mogelijk resterende klachten en beperkingen, waarbij functieherstel voorop staat. Deze gecombineerde aanpak heeft als uitkomst een gezonder mens die optimaal kan en wil deelnemen aan het arbeidsproces.

 Download hier de brochure voor werkgevers en HR-professionals.