Letselschadespecialist

De nasleep van een ongeval werkt vaak diep door. Zowel fysiek als mentaal. Onbegrip, machteloosheid, boosheid en aanhoudende lichamelijke klachten versterken elkaar en staan verwerking en herstel wederzijds in de weg. Terwijl degene die het is overkomen meestal niets liever wil dan terug naar werk, terug naar routine, terug naar de lol in het leven.

Van langdurige lichamelijke klachten naar succesvol herstel

Een ongeval kan leiden tot vervelende en aanhoudende klachten en beperkingen, zowel fysiek als mentaal. Met name het houding- en bewegingsapparaat blijkt dan kwetsbaar te zijn. Daarnaast ervaart een slachtoffer niet zelden een gevoel van onmacht en onrecht, omdat hij ongewild in een vervelende situatie terecht is gekomen. De grootste materiële schadepost is vaak het (tijdelijke) verlies van arbeidsvermogen. DBC behandelt en begeleidt mensen die door een ongeval fysiek en mentaal een beperking ervaren in hun leven.

Hoe eerder we kunnen starten, hoe sneller herstel. Daarom doen we niet aan wachtlijsten en maken we de drempel zo laag mogelijk, met een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek, snel daarna de intake en kort daarop de start van de behandeling. 

Met onze wetenschappelijke onderbouwde methodieken en geavanceerde behandelapparatuur maken we het herstelproces inzichtelijk, meetbaar en voorspelbaar. Daardoor kunnen we ook belangenbehartiger, verzekeraar, werkgever, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige genuanceerd en transparant meenemen in de voortgang. Die duidelijkheid helpt alle betrokkenen om gericht en effectief hun bijdrage te leveren aan herstel en terugkeer naar werk.

Bijna 90% van onze cliënten is na behandeling in staat om leven en werk weer op te pakken. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

DBC gelooft dat gezamenlijke verantwoordelijkheid de sleutel is tot snel en duurzaam herstel. Bij zowel personenschadeverzekeraars als letselschadeprofessionals zien we dat zij een bijdrage willen leveren aan het herstelproces en welbevinden van slachtoffers. Onze cliënten stimuleren we om zorgvuldig met zichzelf om te gaan, om te werken aan hun lichaam en aan hun zelfbewustzijn.

DBC is het grootste behandelcentrum in Nederland dat volledig gespecialiseerd is in het specifieke terugkeertraject van werknemers na een ongeval. Onze verantwoordelijkheid is het aanbieden van een effectief behandelprogramma (vaak combinatie fysiek en mentaal) volledig gericht op terugkeer na een ongeval.

Bij DBC streven we altijd naar een zo compact mogelijk proces met een zo groot mogelijk effect. Wie aan de slag wil en z'n leven weer op de rit wil krijgen, moet dus aan de bak. Dat is niet altijd even makkelijk. Zeker in het begin, als elke inspanning er eigenlijk een teveel is. DBC is er daarom vooral voor mensen die zich niet willen neerleggen bij de situatie. Mensen die het in zich hebben om door te bijten. De intensiteit en tempo van de behandeling worden precies afgestemd op de cliënt. Altijd maatwerk dus. 

Download hier de brochure over letselschade.