Letselschadespecialist

Een ongeval kan leiden tot vervelende en aanhoudende klachten en beperkingen, zowel fysiek als mentaal. DBC behandelt en begeleidt mensen die door een ongeval fysiek en mentaal een beperking ervaren in hun leven. De gehanteerde methodiek is bewezen succesvol in het terugdringen van klachten na letselschade.
Van langdurige lichamelijke klachten naar succesvol herstel

Een ongeval kan leiden tot vervelende en aanhoudende klachten en beperkingen, zowel fysiek als mentaal. Met name het houding- en bewegingsapparaat blijkt dan kwetsbaar te zijn. Daarnaast ervaart een slachtoffer niet zelden een gevoel van onmacht en onrecht, omdat hij ongewild in een vervelende situatie terecht is gekomen. De grootste materiële schadepost is vaak het (tijdelijke) verlies van arbeidsvermogen. DBC behandelt en begeleidt mensen die door een ongeval fysiek en mentaal een beperking ervaren in hun leven. De gehanteerde methodiek is bewezen succesvol in het terugdringen van klachten na letselschade.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

DBC gelooft dat gezamenlijke verantwoordelijkheid de sleutel is tot snel en duurzaam herstel. Bij zowel personenschadeverzekeraars als letselschadeprofessionals zien we dat zij een bijdrage willen leveren aan het herstelproces en welbevinden van slachtoffers. Onze cliënten stimuleren we om zorgvuldig met zichzelf om te gaan, om te werken aan hun lichaam en aan hun zelfbewustzijn.

Onze verantwoordelijkheid is het aanbieden van een meetbaar effectief behandelprogramma. De geïntegreerde aanpak van zowel fysieke als eventuele onderliggende mentale aspecten leidt tot duurzaam herstel. We bieden functionele oefeningen aan die gericht zijn op het vermin­deren van de klachten en we leren mensen om te gaan met mogelijk resterende ongemakken. De aandacht in de behandeling voor het mentale aspect vermindert frustraties en stimuleert een positievere levensinstelling.

Download hier de brochure over letselschade.