Ketenpartner

DBC werkt vanuit haar expertise als specialist in terugkeer na ongeval graag samen met betrokken partijen op het gebied van verzuim, arbeidsreïntegratie en duurzame inzetbaarheid.

Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. Uit noodzaak dan wel overtuiging. De pensioenleeftijd gaat omhoog, de financiering van arbeidsverzuim verschuift. Arbeidsgezondheid wordt daarmee een gezamenlijk belang van werkgever en werknemer en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Effectief behandelprogramma 

DBC is het grootste behandelcentrum in Nederland dat volledig gespecialiseerd is in het specifieke terugkeertraject van werknemers na een ongeval. Herstel en terugkeer na een ongeval is een complex proces waarbij talloze factoren een rol spelen. Met onze wetenschappelijk onderbouwde methodieken en geavanceerde apparatuur maken we het inzichtelijk, meetbaar en voorspelbaar. Daardoor kunnen we ook werkgever, bedrijfsarts, verzekeraar, belangenbehartiger en arbeidsdeskundige genuanceerd en transparant meenemen in de voortang. Die duidelijkheid helpt alle betrokkenen om gericht en effectief hun bijdrage te leveren aan herstel en terugkeer in werk.  

Elke partij zijn eigen verantwoordelijkheid

Bij DBC geloven wij dat elke partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Dat is de sleutel tot duurzame inzetbaarheid. Bij werkgevers zien we dat zij in toenemende mate zelf de verantwoordelijkheid willen nemen voor een zorgvuldig en effectief verzuim- en preventiebeleid. En daarbij vaak samen met externe partijen op zoek zijn naar de realisatie daarvan. Onze verantwoordelijkheid is het aanbieden van een effectief behandelprogramma (vaak combinatie fysiek en mentaal) gericht op herstel en terugkeer naar werk.

Bij DBC streven we altijd naar een zo compact mogelijk proces met een zo groot mogelijk effect. Wie aan de slag wil en z'n leven weer op de rit wil krijgen, moet dus aan de bak. Dat is niet altijd even makkelijk. Zeker in het begin, als elke inspanning er eigenlijk een teveel is. DBC is er daarom vooral voor mensen die zich niet willen neerleggen bij de situatie. Mensen die het in zich hebben om door te bijten. De intensiteit en tempo van de behandeling worden precies afgestemd op de cliënt. Altijd maatwerk dus. 

Download hier de brochure voor ketenpartners.