Huisarts

Klachten aan het houding- en bewegingsapparaat kunnen langdurig zijn en de oorzaak complex. DBC behandelt en begeleidt al jaren mensen die door lichamelijke en mentale klachten worden beperkt in hun functioneren.
Trajecten

Wij bieden twee trajecten:

 

 

DBC Letsel

Poliklinische revalidatie

Voor wie?

Voor mensen met klachten aan het houding- en bewegingsapparaat

Voor mensen met chronische pijn, chronische vermoeidheid of chronische klachten aan het houding- en bewegingsapparaat

Duur klachten

Langer dan 6 weken

Langer dan 12 weken

Criteria

Laagdrempelige toegang op basis van intakegesprek

Toegangscriteria; klachten niet of nauwelijks afgenomen ondanks optimale zorg van 1e en/of 2e lijn  

Bij (dreigend) arbeidsverzuim

Ja

Onder voorwaarden

Bij letselschade

Ja

Nee

Aanpak en benadering

Individueel Medisch-technische vooruitgang

Combinatie tussen individuele en groepsgerichte Medisch-filosofische benadering

Beoogd resultaat

(Arbeids)productiviteit. Vermindering van de klachten

Participatie. Acceptatie van de klachten

Benadering

Fysiotherapeutische en psychologische benadering

Medisch-filosofische benadering

Informatie aan de huisarts

Huisarts ontvangt korte eindrapportage.
Voorts contact indien daar reden toe is;
na intake of tijdens de behandeling

Huisarts als verwijzer ontvangt: behandelplan, tussentijdse evaluatie en eindrapportage