Bedrijfsarts

Organisaties besteden steeds meer aandacht aan de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers, uit noodzaak dan wel overtuiging. Hoe ziekteverzuim en -begeleiding wordt aangepakt, verschilt wel degelijk. Bij langdurige lichamelijke en mentale klachten van een werknemer zijn oorzaak en gevolg, en ook diagnose en behandelindicatie vaak niet zwart-wit.
Verantwoordelijkheid nemen

U als bedrijfsarts heeft een belangrijke adviserende rol, ook daar waar het interventiepartijen betreft. Bij DBC geloven wij dat elke partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Dát is de sleutel tot succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid. Bij werkgevers zien we dat zij in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor een zorgvuldig en effectief verzuim- en preventiebeleid. En daarbij, vaak samen met u als bedrijfsarts, op zoek zijn naar de realisatie daarvan.

Onze verantwoordelijkheid is het aanbieden van een effectief behandelprogramma. Wij zijn namelijk specialist op het gebied van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat, hoe langdurend of complex ook. Onze cliënten stimuleren we in hún verantwoordelijkheid, om te werken aan hun lichaam en hun zelfbewustzijn. Tijd is geld – ook in het geval van arbeidsverzuim.

Het behandelprogramma in vogelvlucht

Bij DBC vindt de intake altijd binnen vijf werkdagen na aanmelding plaats. Na het opstellen en goedkeuren van het behandelplan kan de medewerker binnen drie werkdagen met de behandeling beginnen. In het behandelprogramma worden fysieke en mentale aspecten geïntegreerd waarbij werkhervatting centraal staat. Hierdoor wordt herstel en arbeidsreïntegratie duurzaam. We bieden functionele oefeningen die het lichaam versterken en we leren mensen om te gaan met mogelijke resterende klachten en beperkingen, waarbij functieherstel voorop staat.

Download hier de brochure voor meer informatie over onze specifieke aanpak bij verzuim in arbeid.

Download hier de brochure voor meer informatie over onze specifieke aanpak bij verzuim door toedoen van een (auto)ongeval.