Bedrijfsarts

Herstel en terugkeer na een ongeval is een complex proces waarbij talloze factoren een rol spelen. In de regel neemt de complexiteit van klachten toe naarmate er meer tijd zit tussen het ongeval en de start van de behandeling. Dus hoe eerder we kunnen beginnen (met inachtneming van wat medisch verantwoord is) hoe beter.

Verantwoordelijkheid nemen

U als bedrijfsarts heeft een belangrijke adviserende rol, ook daar waar het interventiepartijen betreft. Bij DBC geloven wij dat elke partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Dát is de sleutel tot succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid. Bij werkgevers zien we dat zij in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor een zorgvuldig en effectief verzuim- en preventiebeleid. En daarbij, vaak samen met u als bedrijfsarts, op zoek zijn naar de realisatie daarvan.

DBC is het grootste behandelcentrum in Nederland dat volledig gespecialiseerd is in het specifieke terugkeertraject van werknemers na een ongeval. Onze verantwoordelijkheid is het aanbieden van een effectief behandelprogramma (vaak combinatie fysiek en mentaal).

Bij DBC streven we altijd naar een zo compact mogelijk proces met een zo groot mogelijk effect. Wie aan de slag wil en z'n leven weer op de rit wil krijgen, moet dus aan de bak. Dat is niet altijd even makkelijk. Zeker in het begin, als elke inspanning er eigenlijk een teveel is. DBC is er daarom vooral voor mensen die zich niet willen neerleggen bij de situatie. Mensen die het in zich hebben om door te bijten. De intensiteit en tempo van de behandeling worden precies afgestemd op de cliënt. Altijd maatwerk dus. 

 

Het behandelprogramma in vogelvlucht

Hoe eerder we kunnen starten, hoe sneller herstel. Daarom doen we niet aan wachtlijsten en maken we de drempel zo laag mogelijk, met een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek, snel daarna de intake en kort daarop de start van de behandeling. 

Met onze wetenschappelijke onderbouwde methodieken en geavanceerde behandelapparatuur maken we het herstelproces inzichtelijk, meetbaar en voorspelbaar. Daardoor kunnen we werkgever, bedrijfsarts en ander betrokken professionals genuanceerd en transparant meenemen in de voortgang. Die duidelijkheid helpt alle betrokkenen om gericht en effectief hun bijdrage te leveren aan herstel en terugkeer naar werk.

Bijna 90% van onze cliënten is na behandeling in staat om leven en werk weer op te pakken.  

Download hier de brochure voor meer informatie over onze specifieke aanpak.