Herstart activiteiten vestigingen DBC

DBC Nieuws
Naar overzicht

Enschede, 1 mei 2020

 

Beste relatie,

 

Verheugd kunnen wij u melden dat wij vanaf 11 mei a.s. gefaseerd gaan opstarten met de begeleiding van de cliënten vanuit onze vestigingen.

 

Wij doen dit met inachtneming van de geldende hygiënemaatregelen en strakke opvolging van de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Een ieder die bij ons op de vestiging komt zal hierover worden geïnformeerd. De veiligheid en gezondheid van onze cliënten, verwijzers en professionals hebben wij hiermee zo goed mogelijk geborgd.

 

Wij kiezen bewust voor een gefaseerde opstart van activiteiten. Een ieder zal moeten wennen aan de nieuwe werkelijkheid en werkwijze. Het is van belang dat wij met elkaar het vertrouwen hebben dat wij dit op de juiste wijze doen.

 

Naast de verantwoordelijkheid voor het herstel van onze cliënten, hebben wij ook zorgvuldig onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen ter bescherming van de gezondheid van de kwetsbare doelgroep. Het is van essentieel belang om te zorgdragen dat de dalende lijn in het aantal besmettingen en overleden personen zich blijft doorzetten.

 

Komende week worden alle cliënten geïnformeerd en uitgenodigd voor de afspraken op de vestiging vanaf 11 mei. Uiteraard wordt u als verwijzer hiervan ook op de hoogte gebracht door het behandelteam. Intakes zullen wij tevens op de gebruikelijk manier laten plaatsvinden op de vestiging.

Uiteraard behouden we de mogelijkheid om daar waar het passend en wenselijk is de online begeleiding voort te zetten (of in combinatie).  

 

Cliënten waarvoor de afgelopen periode de online basismodule is ingekocht bieden wij de mogelijkheid om tevens op de vestiging begeleid te gaan worden. Wij zullen hiervoor geen extra investeringsbijdrage vragen. Cliënten en verwijzers worden hiervan op de hoogte gebracht.

 

Mocht u om redenen na 11 mei de online basismodule willen inzetten voor uw cliënt dan blijven wij deze mogelijkheid uiteraard bieden (aanmelden blijft beschikbaar op www.dbc.nl). Onze ervaring leert dat deze module positief bijdraagt aan het verhogen van de fysieke en mentale belastbaarheid.  

 

Onze teams kijken ernaar uit om een ieder weer te ontvangen op de vestigingen.

 

Voor vragen of een nadere toelichting staan wij u graag te woord.  

Deel dit verhaal